Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH  Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
3.6.2008 Ing. Miloš Ladický, ELMED rekonštrukcia dorozumievacieho zariadenia sestra - pacient/zmluva o dielo 10383,42 MZSR LDCH Štiavnička 28.8.2008 26.9.2009  

 

 

 

 

 

 

 

zmluvy LDCH uvodna