Č. zmluvy Dodávateľ Názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH  Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
  PHARMEXPO, s.r.o dodávka liekov/kúpna zmluva 35 000,00 € 12 000,00 € MZ SR LDCH Štiavnička 29.12.2006 31.12.2010
  PHARMEXPO, s.r.o dodatok č. 1 k zmluve - dodávka liekov/kúpna zmluva nezmenené   MZ SR LDCH Štiavnička 01.01.2009 31.12.2009
  PHARMEXPO, s.r.o dodatok č. 2 k zmluve - dodávka liekov/kúpna zmluva nezmenené   MZ SR LDCH Štiavnička 01.01.2010 31.12.2010

 

 

 

 

zmluvy LDCH uvodna