Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH  Viazané rozpočtové prostriedky na ich plnenie v II. polroku 2010 Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
RZQ 278/09 PQM, s.r.o. zmluva o recertifikácii systému manažérstva kvality 2 687,02 € 711,62 € MZ SR LDCH Štiavnička 18.9.2009 31.12.2011  

 

 

 

 

 

 

zmluvy LDCH uvodna