Č. zmluvy Dodávateľ Predmet zmluvy/ názov zmluvy Náklady na celkové plnenie zmluvy vrátane DPH  Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
40964/RK Windows centrum, s.r.o. dodávka a montáž hliníkových dverí/zmluva o dielo 6157,47 MZ SR LDCH Štiavnička 23.8.2006 30.9.2006  

 

 

 

 

 

 

zmluvy LDCH uvodna